Winclub88: ระเบียบและข้อบังคับ

ระเบียบและข้อบังคับนี้ ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง Winclub88 และสมาชิกทุกท่าน โดยการสมัครสมาชิกกับ Winclub88 ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับตามกฎกติกาเหล่านี้

 1. ด้วยการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Winclub88 ด้วยการสมัครผ่านเว็บไซต์ของเรา เข้าร่วมเล่นเกมออนไลน์ ถือว่าท่านได้ตกลงในกฎและข้อบังคับโปรดอ่านด้วยความระมัดระวัง และ ทำให้มั่นใจว่าท่านเข้าสู่ระบบในเกมที่ท่านเข้าใจในวิธีการเล่นและขอบเขตของเกมส์
 1. สมาชิกจำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะมีสิทธิ์ในการเดิมพัน Winclub88 มีสิทธิ์ในการขอพิสูจน์อายุของสมาชิก และสามารถระงับบัญชีของสมาชิกจนกว่าจะได้รับเอกสารยืนยัน
 1. ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่ต้องทำให้มั่นใจว่า รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน เป็นความลับ หากไม่เช่นนั้นให้แจ้งเราทราบในทันที ในกรณีที่ข้อมูลทางการเงินของสมาชิกหลุดออกถือจะถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
 1. สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการเดิมพันที่ท่านกด ยืนยัน แล้วได้
 1. Winclub88 มีสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันจากบุคคลต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมฉ้อโกงบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเดิมพันและระงับรหัสถาวร
 1. Winclub88 มีสิทธิ์ในการยกเลิกรหัสสมาชิกตลอดเวลา ในกรณีที่มีความพยายามฉ้อโกงบริษัท หรือถูกตรวจสอบได้โดยนักสถิติ หรือคณะกรรมการการพนัน ในกรณีที่มีการร่วมมือเพื่อให้บริษัทจ่ายเงินออกมาจำนวนสูงที่สุดในแต่ละเกม ดังนั้นบริษัทมีสิทธิ์ในการหยุดจ่ายทุกรายการที่ชนะ กับสมาชิกที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
 1. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทางการเงินของท่าน เราจะมีการสุ่มตรวจสอบและเช็คการทำรายการ หรืออาจจะมีการยืนยันเอกสารทางบัญชีในกรณีที่มีการตรวจสอบความปลอดภัย
 1. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไม่ตรงกับข้อมูลทางการเงิน สมาชิกต้องแจ้งให้เราทราบทันที เพราะอาจมีการโอนผิดพลาด ทางเราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาแจ้งให้เราทราบในกรณีเปลี่ยน/ปรับข้อมูลของท่าน
 1. เราไม่อนุญาตให้สมาชิกสมัครบัญชีมากกว่า 1 บัญชี หากถูกตรวจพบ สมาชิกจะถูกระงับรหัสสมาชิก
 1. การสมัครหลายรหัส จะถูกระงับรหัสสมาชิกเช่นกัน เรามีสิทธิ์ในการระงับผลชนะทั้งหมดขอสมาชิก และรหัสสมาชิกจะถูกระงับถาวร
 1. โบนัสต่างๆ จะมีเงือนไขที่ต่างกัน สมาชิกจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจเงื่อนไข เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกและปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ในการถอนเงิน เรามีสิทธิ์ในการพิสูจน์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น หน้าหลังบัตรเดบิต บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ บัญชีธนาคาร หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจ่ายเงินในบัญชีนั้น
 1. ก่อนที่จะมีการถอนหรืออนุมัติการถอนใด ๆ Winclub88 ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอจากลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล เช่น หลักฐานการระบุตัวบุคคลสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตขับขี่/ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุด/หรือเอกสารอื่นที่เหมาะสม Winclub88 มีความจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจ หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำขอด้านความปลอดภัยใด Winclub88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะใดๆ ในบัญชีของคุณ
 1. กฎกติกาข้อบังคับนี้เป็นส่วนนึงของ Winclub88
 1. กฎกติกาข้อบังคับนี้ถือเป็นหลักเหนือกว่าการสื่อสารผ่านอีเมลล์ แชท หรือโทรศัพท์


กฎกติกาทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชั่น

 1. ทุกโปรโมชั่น จำกัดเพียง 1 ท่าน ต่อ 1 ครอบครัว ไม่สามารถใช้อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และบัญชีร่วมกันได้ หรือแม้แต่ ไอพีแอสเดรสก็ตาม
 1. โปรโมชั่นเกือบทั้งหมดของเรา มีเงื่อนไขโรลโอเวอร์ สมาชิกต้องบรรลุเงื่อนไขก่อน จึงจะสามารถทำการถอนเงินได้
 1. การพนันสองฝั่งหรือผลเสมอไม่สามารถนับโรลโอเวอร์ได้
 1. Winclub88 มีสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัสของสมาชิก หรือกลุ่มสมาชิกที่ร่วมมือกันเดิมพันสองฝั่ง เพื่อหวังผลโบนัส รวมถึงการพนันข้ามกลุ่ม ซึ่งสามารถตรวจสอบว่ามีการพนันข้ามในหลายๆบัญชี
 1. ในกรณีที่มีการใช้โบนัสในทางที่ผิด เรามีสิทธิ์ในการลดโบนัส และผลเดิมพันที่ชนะจากบัญชีของสมาชิก
 1. ในกรณีที่มีการใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด รวมถึงการพนันข้ามกลุ่มในหลายๆบัญชี และในมีพฤติกรรมพนันคนละฝั่งในเวลาใกล้เคียงกัน
 1. Winclub88 จะไม่รับผิดชอบ หากสมาชิกบอกรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลให้การส่งรางวัลมีการล่าช้า
 1. Winclub88 มีสิทธิ์ในการปรับปรุง ยกเลิก หรือเรียกคืนทุกโปรโมชั่นตามความเห็นควร
 1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหารถือเป็นที่สิ้นสุด